Новиот амблем на ПСС

Во пресрет, на свеченото отварање на новиот оперативен и тренинг Центар на Планинската Спасителна Служба при Црвен крст Охрид, со одлука на Раководниот одбор на Општинската организација, усвоен е новиот амблем кој во идниот период ќе го претставува графичкиот идентитет на Службата. Со трансформацијата на Единицата за спасување на планина и непристапни терени во Планинска Спасителна Служба, се наметна и потребата од ребрендирање и промена на логото, кое се надеваме дека долги години ќе биде препознатлив знак за Службата во поширокиот регион.