Промотивно видео за опремата за спасување во зимски услови

Видео презентација на опремата за делување во зимски услови, наменета за Планинската спасителна служба при Црвен крст Охрид.

Оваа најсофистицирана опрема е од огромно значење за успешно делување, како и за зголемување на мобилноста, безбедноста и ефикасноста на спасителните тимови. Набавена е со финансиски средства од Европската Унија, преку ИПА програмата за прекугранична соработка со Албанија, во рамки на проектот „Нови можности за безбеден зимски авантуристички туризам“.