Промотивно видео за Планинската Спасителна Служба

Промотивно видео за Планинската спасителна служба при Црвен Крст Охрид, формирана во рамки на проектот „Регионот Охридско Езеро – Безбедна дестинација за авантуристички туризам“, финансиран од Европската Унија во рамки на ИПА програмата за погранична соработка меѓу Република Северна Македонија и Република Албанија, а имплементиран од страна на Црвен Крст Охрид и Национален центар за животна средина, туризам и одржлив развој од Албанија.