Тимовите на ПСС од терен ја следат состојбата со пожарот на Галичица

Од раните утрински часови, два тима на Планинската Спасителна Служба при Црвен крст Охрид, воспоставија логистичка база во спасителната станица на Галичица и направија целосна обиколка по должина на граничната линија од кота Ф12 на северо-исток, сѐ до кота Ф10 на југо-запад и кота Ф-9 на запад.

Од фотографиите јасно може да се види дека пожарот сериозно се доближува до македонската граница во високата зона на планината и единствено навлегува кај кота Ф-9 и се движи надолу кон месноста Војтино, каде веќе е на оддалечеост од 400 до 500 метри од шумскиот појас.

Двата тима ќе останат на терен во следните 48 часа и ќе споделуваат информации со останатите институции.