Уште една АТВ несреќа во Охрид

Денес во 18:05 ч. оперативниот центар на ПСС беше алармиран од страна на Итната Медицинска Помош од Охрид, која добила повик од граѓанин за помош на настрадани лица при несреќа предизвикана по пад од АТВ. Со оглед на тоа што несреќата се случила на земјен планински пат, на околу 10 км оддалеченост од најблискиот асфалтен пат, за интервенцијата беше повикана ПСС при Црвен крст Охрид. Веднаш беа мобилизирани два тима од ПСС, кои со две теренски возила се упатија на местото на несреќата, каде на две лица, странски државјани, им беше укажана Прва помош. Повредените беа соодветно имобилизирани и подготвени за транспорт, по што беа предадени на Итната Медицинска Помош од Охрид во 19:10 ч., која ги пренесе во специјалната болница за ортопедија и трауматологија Св. Еразмо, на понатамошен лекарски третман.

Оваа интервенција, втора од ваков тип, која се случува непосредно пред почетокот на туристичката сезона, уште еднаш ја нагласува неопходноста од сериозен пристап во организација на системот за управување со ризици, со цел обезбедување квалитетна понуда, како и ефикасно делување во случај на несреќи, кои во авантуристичкиот туризам неминовно се случуваат. Планинската Спасителна Служба при Црвен крст Охрид, како значаен дел од системот за управување со ризици, во 2018 и во 2019 година, со финансиска поддршка од ЕУ организираше неколку работилници за давателите на услуги во авантуристичкиот туризам, кои очигледно е неопходно редовно да се одржуваат, барем еднаш годишно, пред почетокот на туристичката сезона, како составен дел од превентивните активности. Исто така, издаден беше и посебен прирачник за Управување со ризици во авантуристичкиот туризам (достапен on line на следниот линк: https://pss.org.mk/za-nas/).

Сето тоа, како и големите трошоци кои се генерираат при изведување на спасителните операции, се дел од нашите барања за вклученост на локалните самоуправи од регионот, во дел од финансиската одржливост на ПСС, што за жал не наиде на разбирање од страна на народните избраници. Големиот број на интервенции и асистенции од почетокот на годината, кои до овој момент се 32 на број, го засилуваат алармот за одржливост, што нѐ принудува веќе да размислуваме за воведување на нови форми за одржливост на ПСС, што за жал, во иднина ќе паднат на товар на граѓаните, кои и покрај тоа што се даночни обврзници во државата, сепак ќе треба сами да ги плаќаат трошоците за ефикасно делување на Планинската Спасителна Служба.