Видео презентација од учеството на ПСС во НАТО-ЕАДРЦЦ вежбата

Кратка видео презентација за нашето учество во НАТО-ЕАДРЦЦ – меѓународната вежба за одговор при катастрофи, која се одржа во Охрид, од 19 до 24 септември 2021 година.

На оваа вежба покажавме дека волонтерскиот ентузијазам, владеењето на алпинистичките вештини и стремежот за исполнување на највисоките светски стандарди, поткрепени со доверба од институциите и заедницата, секогаш резултираат со квалитет.

Покажавме и дека цивилно-воената соработка е клучен предуслов за зголемување на ефикасноста на системот за цивилна заштита.

За реализацијата на сето ова, клучна беше финансиската поддршка од ЕУ ИПА програмата за прекугранична соработка со Албанија, која ни овозможи за краток период да се издигнеме до одамна посакуваното квалитативно ниво.