(MK) ЗНАЧАЈНО ПРИЗНАНИЕ ЗА УСПЕШНАТА СОРАБОТКА СО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

Na vjen keq, ky artikull është i disponueshëm vetëm në Maqedonisht dhe Anglishte Amerikane.