(MK) Остварени средби со г-дин Елвис Али, програмски директор на Делегацијата на ЕУ во РСМ и претставници на JTS (Joint Technical Secretariat IPA CBC MK/AL)

Na vjen keq, ky artikull është i disponueshëm vetëm në Maqedonisht dhe Anglishte Amerikane.