(MK) Отворен ден и заедничка промоција со армискиот воздухопловен ВИНГ

Na vjen keq, ky artikull është i disponueshëm vetëm në Maqedonisht dhe Anglishte Amerikane.