(MK) Потпишан Меморандум за соработка меѓу ПСС и ИПА Охрид (Интернационална Полициска Асоцијација)

Na vjen keq, ky artikull është i disponueshëm vetëm në Maqedonisht.