(MK) Повеќе од 12 часа неизвесност со среќен епилог на Плакенска планина

Na vjen keq, ky artikull është i disponueshëm vetëm në Maqedonisht.