(MK) ПСС дел од деветнаесеттата голема меѓународна „НАТО-ЕАДРЦЦ“ вежба

Na vjen keq, ky artikull është i disponueshëm vetëm në Maqedonisht dhe Anglishte Amerikane.