(MK) Уште една асистенција за евакуација на лице заглавено со возило на Галичица

Na vjen keq, ky artikull është i disponueshëm vetëm në Maqedonisht.