(MK) Воспоставена соработка и реализиран двонеделен тренинг со воздухопловниот ВИНГ на Армијата

Na vjen keq, ky artikull është i disponueshëm vetëm në Maqedonisht.