Промотивен настан во Грамш, Р. Албанија

На 04.10.2022 година, во организација на општина Грамш се одржа промотивен настан за презентација на активностите спроведени во рамки на проектот „Нови можности за безбеден зимски авантуристички туризам“, финансиран од ЕУ програмата за прекугранична соработка меѓу Република Северна Македонија и Република Албанија.

Проектот го спроведува Црвен крст Охрид во партнерство со општините Дебрца од РСМ, општина Грамш од Р. Албанија и Алпинистичкиот клуб ПАТАГОНИЈА Охрид.

Настанот се одржа во дворот на противпожарната единица во Грамш, каде беа презентирани отворената гаража за противпожарните возила, донираните возила, опремата за спасување и моторниот чамец, со кои значително се подобрува капацитетот и подготвеноста на единицата за делување на тешко пристапни терени.

Во рамки на овој проект од страна на Планинската спасителна служба при Црвен крст Охрид за потребите на Противпожарната единица од Грамш беа спроведени повеќе обуки за спасување нетехнички терен и обуки за ракување со донираната опрема за спасување.

Пред присутните гости свое обраќање имаа г-дин Клодијан Таче, Градоначалник на Општина Грамш, г-дин Бесијан Ајази, пратеник од Грамш, г-ѓа Холта Комино, Генерален Директор на противпожарната служба и г-дин Антонио Додевски, раководител на проектот, кои го изразија своето задоволство од успешната реализација на овие активности во Р. Албанија, и упатија благодарност за досегашната соработка.