(MK) Асистенција за поддршка на едрењето во Охрид и подигнување на еколошката свест за одржливо искористување на природните ресурси

Na vjen keq, ky artikull është i disponueshëm vetëm në Maqedonisht dhe Anglishte Amerikane.