(MK) Остварена кратка, но многу значајна средба со Г-дин Влатко Јовановски, Шеф на Секретаријат на DPPI SEE

Na vjen keq, ky artikull është i disponueshëm vetëm në Maqedonisht.