Асистенција за поддршка на едрењето во Охрид и подигнување на еколошката свест за одржливо искористување на природните ресурси

Денес, од раните утрински часови, по барање на едриличарите од Охрид, беше спроведена асистенција за спуштање на пловни објекти во Охридското Езеро. Едриличарите со години се соочуваат со апсурден проблем поради непостоење на современа марина за чување на нивните пловни објекти, езерските бисери. Истите се принудени да ги чуваат по нивите, оддалечени неколку километри од езерото, кревајќи ги и спуштајќи ги секоја наредна сезона.

Како промотори на одржливиот туризам и борбата за зачувување на животната средина за идните поколенија, ја делиме истата судбина со едриличарите. Делејќи го нивниот силен ентузијазам, активно се вклучивме со поддршка во нивните напори и борба за што поголем број едрилици, наместо бензиски пловни објекти, да го красат Охридското Езеро.

Покрај ентузијазмот, со едриличарите зедничко ни е и отсуството на поддршка од локалните и државните власти, што уште повеќе нѐ мотивира да се поддржуваме и да си помагаме меѓусебно.

Стоиме на располагање на сите љубители на природата и промотори на еколошки одржливи форми на туризам во нашиот град. Како и до сега ќе продолжиме, во рамките на нашите можности и сили, бесплатно да ги помагаме ваквите активности.

Секогаш тука за Охрид и охриѓани,

Ваша Планинска Спасителна Служба