Një pjesë e pajisjeve të specializuara për shpëtim në rast aksidentesh malore gjatë sezonit të dimrit tashmë kanë mbërritur

Më në fund, pas një pritje të gjatë, një pjesë tjetër e objektivave tona strategjike është realizuar, për t’i shërbyer qytetarëve në të gjitha stinët, edhe në kushtet më komplekse meteorologjike.

Kjo është vetëm një pjesë e pajisjeve të specializuara, e cila është planifikuar të prokurohet në kuadër të projektit “Mundësi të Reja për Aventura Dimërore të Sigurta”, financuar nga Bashkimi Evropian, programi IPA për bashkëpunimin ndërkufitar me Shqipërinë, zbatuar nga Kryqi i Kuq i Ohrit, Klubi Alpin PATAGONIA Ohër, Bashkia Debarca dhe Bashkia Gramsh nga Shqipëria.

Një pjesë e këtyre pajisjeve janë menduar për funksionimin e Shërbimit të Shpëtimit Malor të Kryqit të Kuq të Ohrit në kushtet e dimrit, dhe një pjesë e tyre ka për qëllim krijimin e ekipeve lokale të shpëtimit në terrene malore në Gramsh dhe Debarca, të cilat do të trajnohen nga ekipi i udhëzimeve të MRS, dhe në të ardhmen do të veprojë në koordinim, në rast aksidentesh.

Në pritje të pjesës tjetër të pajisjeve, ju urojmë të keni shëndet të mirë dhe të ndjeheni të sigurt duke shijuar aventurat malore dimërore në malet e rajonit të Ohrit.